SPOTKANIE
Obejście prawa w orzecznictwie sądowym i praktyce transakcyjnej
Kancelaria WKB Lawyers wraz z Polskim Stowarzyszeniem Prawników Przedsiębiorstw zapraszają na kolejne spotkanie z serii Akademia Prawnika Przedsiębiorstw
Dlaczego ten temat jest tak istotny?

Obejście prawa skutkuje nieważnością czynności prawnej. Jest więc istotne, aby w sposób prawidłowy odróżnić czynności dopuszczalne od wadliwych.

Przyczyni się to do zmniejszenia ryzyka transakcyjnego, zwłaszcza w sytuacjach, gdy strony chcą osiągnąć złożone i specyficzne cele posługując się instytucjami
prawnymi w nowatorski i niestandardowy sposób.

Dr Wiktor Iwański z zespołu rozwiązywania sporów kancelarii WKB Lawyers omówi
konkretne przykłady i podejście sądów do kwestii obejścia prawa jak również przedstawi przykłady z praktyki transakcyjnej.

Poda także konkretne kryteria pozwalające zakwalifikować daną czynność jako
podjętą w celu obejścia prawa, adekwatną sankcję oraz skonfrontuje koncepcje teoretyczne z przykładami w praktyce.
/
25 kwietnia 2023 r.
10:00 – 11:30


Spotkanie odbywa się w formule online.
/
PROWADZĄCY